Espacio total
Con Albert Pérez
Libro / Book
2020

Premio LAUS Bronce 2021
Espacio total explora a cultura club desde unha perspectiva espacial pouco convencional. As tecnoloxías lumínicas, psicotrópicas e sonoras configuran unha experiencia total e tamén estructuran este libro.

Espacio total explores club culture from the perspective of space, but not  in its conventional form. The sum of light, psychotropic and sound technologies builds a total spatial experience and also builds this book.


The hellscrapper
Fanzine
2019
Publicación curta a partir dunha conversa sobre o arquitecto Fernando Higueras que foi publicada orixinalmente na revista Apartamento.

Short publication based on a conversation about the architect Fernando Higueras, originally published in the magazine Apartamento.


Normo.
Con Aramis León + Ana Badía
Plataforma editorial / Editorial platform
2020

Premio LAUS Plata 2021
Un proxecto editorial cara un novo estándar no deseño. Normo conta historias que recoñecen a sinxeleza de sistemas de deseño sustentables.

Podes ver a web en movemento aquí.
An editorial project towards a new standard in design. Normo tells stories that recognise the beauty in simplicity within a sustainable design system.

Watch the web in movement here.Terrae floristas
Contido dixital / Digital content
2018 — 2020
Traballo buscando a conexión dunha floristería co seu público dixital a través de Instagram.
Looking for a florist’s connection to their digital audience via Instagram.


Les Éditions de Minuit
Redeseño / Redesign
2020
Proposta de redeseño para a editorial francesa basada nas súas cores e nos seus inicios na clandestinidade de impresións en ciclostil.

Redesign proposal for the french publishing house based on its colors and its beginnings in the underground of impressions in cyclostyle.