The hellscrapper
Fanzine
2019
Publicación curta a partir dunha conversa sobre o arquitecto Fernando Higueras que foi publicada orixinalmente na revista Apartamento.

Short publication based on a conversation about the architect Fernando Higueras, originally published in the magazine Apartamento.