Rough
Con Albert Pérez
Libro / Book
2019
Exploración da idea da pornografía dos disturbios través de 500 páxinas de imaxes descontextualizadas.
Exploring the idea of riot porn through 500 pages of decontextualized images.