Normo.
Con Aramis León + Ana Badía
Plataforma editorial / Editorial platform
2020

Premio LAUS Plata 2021
Un proxecto editorial cara un novo estándar no deseño. Normo conta historias que recoñecen a sinxeleza de sistemas de deseño sustentables.

Podes ver a web en movemento aquí.
An editorial project towards a new standard in design. Normo tells stories that recognise the beauty in simplicity within a sustainable design system.

Watch the web in movement here.