Grantour
Con Belén Newman
Revista / Magazine
2020
Esta revista pon unha mirada crítica sobre o turismo de masas e como este fenómeno dá forma ás cidades e afecta ás vidas que o acollen.
The magazine takes a critical look at mass tourism and how this phenomenon shapes our cities and affects the lives of those who inhabit them.