Espacio total
Con Albert Pérez
Libro / Book
2020

Premio LAUS Bronce 2021
Espacio total explora a cultura club desde unha perspectiva espacial pouco convencional. As tecnoloxías lumínicas, psicotrópicas e sonoras configuran unha experiencia total e tamén estructuran este libro.

Espacio total explores club culture from the perspective of space, but not  in its conventional form. The sum of light, psychotropic and sound technologies builds a total spatial experience and also builds this book.